La ignorància

" Hi ha tres classes d’ignorància: no saber el que s’hauria de saber, saber malament el que se sap i saber el que no s’hauria de saber.”
F. Rochefoucauld (1613-1680), escriptor francès.