És cert !

"Quan una persona se'n adona de que potser el seu pare tenia raó, ja té un fill/a que pensa que el seu pare/mare està equivocat". C. Wadsworth