MANIFEST DE SOLIDARITAT AMB ESPANYA

VULL SER SOLIDARI!
EM MORO DE GANES DE SER IGUAL QUE ELS ALTRES ESPANYOLS!


Tinc la nacionalitat espanyola i sóc espanyol. Visc a Catalunya i vull ser solidari amb la resta dels espanyols i viceversa.
NO VULL ser diferent, però sí vull tenir els mateixos drets i les mateixes condicions de vida que tots ells.

PER AIXÒ:

VULL: Que el meu I.P.C., (l’últim del 4,10%) sigui el de la mitjana/mitja de tot Espanya, és a dir, el 3,80%.
Cada any és superior a Catalunya i m'allunya de la resta dels espanyols.

VULL: Que un habitatge a Barcelona, valgui el mateix que un habitatge a qualsevol punt d'Extremadura. El cost d'un a Barcelona em permetria comprar-ne tres a Extremadura, viure en un i llogar els altres dos i així aconseguiria incrementar els meus ingressos.

VULL: Que l'aigua, que jo pago a 18,00 EUR m3, valgui igual que la d'una urbanització pròxima a València, que costa 0,20 EUR m3.

VULL: Que el bitllet ordinari del Bus de Saragossa amb un cost de 0,75 EUR, sigui el que em costa a mi, que ara pago 1,15 EUR per desplaçament urbà.

VULL: Que l'Impost de Transmissions Patrimonials del País Basc, que ara està exempt, sigui igual per als meus fills quan heretin (si és que ho aconsegueixen), ja que a Catalunya s'aplica una escala semblant a la del I.R.P.F.

VULL: Que l'ITV, que a Melilla costa 19,00 EUR, sigui la que jo pagui aquí en comptes dels 44,65 EUR que jo desemborso.

VULL: Que de les sis sortides per carretera que té per exemple la ciutat de Madrid, siguin de pagament al menys cinc, com a Barcelona.

VULL: Que quan els meus fills comencin el curs tinguin els llibres de text gratis com a Extremadura i no gastar-me entre 200 i 300 euros com aquí i ara.

VULL: Que la xarxa d'autopistes que travessa Andalusia, Extremadura, Múrcia, Castella-la Manxa i Castella i Lleó sigui totalment de pagament i tan cara com la que cobreix Catalunya, i no gratuïta com ara, malgrat que la densitat del seu tràfic/trànsit és 1/5 part de les nostres autopistes.

VULL: Implants dentals GRATUÏTS com a Extremadura.

VULL: Per si canvio d'opinió algun dia, canvi de sexe GRATUÏT com a Extremadura.

VULL: Que quan vagi a comprar un ordinador als meus fills, tingui una subvenció igual que a Andalusia, País Basc, Cantàbria, Astúries, etc.

VULL: En definitiva, SER IGUAL QUE UN CIUTADÀ EXTREMENY,ANDALÚS,MANXEC, CASTELLÀ O LLEONÈS.
Com a pensionista, tindré uns ingressos idèntics que qualsevol altre semblant a mi. Per això, quan jo sigui IGUAL que tots els espanyols, amb tot el que em sobri, gustosament

SERÉ SOLIDARI!!!

Mentrestant, ho sóc per força.